سلامبر اساتید ادیتور
بنده دنبال فیس چند بازیکن کلاسیکواسه پی اس 2017 هستم.
آیا کسی می تونه این کار رو انجامبده؟!
جسارتا هزینه رو هم متقبل میشم.
1-یورگن کوهلر(kohler) آلمان
2-کار هاینس رومنیگه(rummenigge) آلمان
3-لیتبارسکی(littbarski) آلمان
4-ماتیاس برمه(brehme) آلمان
5-پل گاسکوئین(gasscoigne) انگلستان
6-و ...