ارسال های کاربران انجمن

کیت پک ملی برای PES 17

کیت پک تیم های ملی برای PES 17

Kits Nations 2018 by Ander Lenar For PES 2017

حجم : ۲۱ مگابایت

دانلود با لینک کمکی

 

شامل :

Austria:Local
Belgium:Local , GK
Bosnia Herzegovina:Local , GK
Croatia:Local, Away
Czech Republic:Local
Englnd:Local, Away
France:Local, Away
Germany:Local, Away , GK
Ireland:Local, Away , GK
Italy:Local, Away
Nederland:Local
Portugal:Local, Away
Rossija:Local, GK
Scotland:Local, GK
Spain:Local, GK
Sweden:Local
Suiza:Local, GK
Argelia:Local, Away , GK
Cameroon:Local
Costa de Marfil:Local
Egypt:Local, GK
Nigeria:Local, Away , GK
Mexico:Local, Away , GK
USA:Local, Away , GK
Argentina:Local, Away , GK
Brasil:Local, Away
Chile:Local, Away , GK
Colombia:Local, Away , GK
Paraguay:Local, GK
Peru:Local
Uruguay:Local, GK
Venezuela:Local, GK
Japan:Local , GK