ارسال های کاربران انجمن

کیت پک تیم های ملی PES 17

کیت پک تیم های ملی  PES 17

PES 2016 and 2017 National Kitpack 2 by RFA_Kitmaker (AIO)

حجم : ۱۰ مگابایت

دانلود با لینک کمکی

 

-Ireland : GK, Home, Away
-Scotland : GK, Home
-England : Home, Away
-Portugal : Home, Away
-Spain : GK, Home, Away
-France : Home, Away
-Belgium : GK, Home
-Switzerland : Home
-Italy : Home, Away
-Czech. R : Home
-Germany : GK, Home, Away
-Sweden : GK, Home
-Austria : Home
-Romania : GK, Home, Away
-Russia : GK, Home
-Egypt : Home
-Cameroon : Home
-Mexico : GK, Home, Away
-Colombia : GK, Home, Away
-Brazil : Home, Away
-Chile : Home
-Uruguay : Home, Away
-Argentina : GK, Home, Away
-Japan : Home