ارسال های کاربران انجمن

پک تابلو های تبلیغاتی Pes 18

پک تابلو های تبلیغاتی دور زمین برای Pes 18

PES 2018 New Global Adboards – AIO vol. 15 by chosefs

لینک های جداگانه هماهنگ و قابل اجرا برای تمامی پچ ها منتشر شد.

هماهنگ با پچ Pesgalaxy.com Patch 2018 1.00

دانلود با لینک کمکی

__________________________________________

هماهنگ با پچ PTE 3.0

دانلود با لینک کمکی

__________________________________________

هماهنگ با پچ PROFESSIONAL 2.0

دانلود با لینک کمکی