ارسال های کاربران انجمن

پچ گرافیکی EModder برای Pes 16

PES 2016 EModder-Patch Real Pitch Version ۱٫۰

پچ گرافیکی EModder برای Pes 16 که به کیفیت چمن ورزشگاه ها برای دو فصل تابستان و زمستان پرداخته است

Screenshot8747 Screenshot8887 Screenshot9982 Screenshot11025 Screenshot11662 Screenshot14746 Screenshot15979 Screenshot20882 Screenshot24073 Screenshot27541 Screenshot31362 Screenshot34538 Screenshot37512 Screenshot40783 Screenshot43808 Screenshot48616