ارسال های کاربران انجمن

منتظر شگفتی بزرگ دوستارگیم در سال۹۴ باشید!!!!

باسلام

این روزها در حال کار کردن روی پروژه بزرگ Persian Pro Patch هستیم و این نوید را به شما دوستان میدهیم که به زودی شگفت زده خواهید شد.

وعده ما ۱ آذر ماه ۹۴