ارسال های کاربران انجمن

طرح گرافیکی اختصاصی جام های بین المللی

طرحی جدید از چمن های فوق العاده با کیفیت و اختصاصی برای سه جام شامل : جام جهانی – جام اصلی – یورو PES 15

ویژگی ها :
منو جام جهانی
جام جهانی رتبه بندی
  خطوط طرف استادیوم
تابلو های تبلیغاتی فیفا
پرچم کرنر ارسالی
توپ کلی جام جهانی
چمن های سبز رنگ و گرافیکی زیبا
ورزشگاه های گرافیکی جدید
۲۶ ورزشگاه کونامی

تغییرات یورو ۲۰۱۶
توپ یورو ۲۰۱۶

توضیحات و آموزش نصب

توضیحات و آموزش نصب

حجم : میانگین ۱۳۰ مگابایت

پسورد :

www.2stargame.com

آموزش نصب :

6 23 24

52