ارسال های کاربران انجمن

آپشن نقل و انتقالات PES 18

آپشن نقل و انتقالات  PES 18

PES 2018 Option File Last Transfers Update 20.9.2017

آموزش : فایل مربوط را در محل سیو بازی در داکیومنت بریزید

نکته : از فایل سیو قبلی خود کپی داشته باشید