ارسال های کاربران انجمن

آب و هوای برفی برای Pes 16

PES 2016 Snow Mod HD [The Most Realistic] by Pes Line

آب و هوای پرطرفدار برفی برای Pes 16

آموزش :

برای دو ورژن زمین به شدت برفی و نمیه برفی میباشد.

شما فقط یک بخش را در پوشه دانلود محل نصب بازی بریزید و نصب کنید.